Dataskyddsdeklaration

Sekretesspolicy

som anges nedan, är ingen annan information ges, ge dina personuppgifter inte är obligatorisk enligt lag eller avtal eller ett kontrakt krävs. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla har inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information ges i efterföljande bearbetningsoperationer.
"Personuppgifter" är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Serverloggfiler
Du kan besöka vår webbplats utan att ge någon personlig information. 
Varje gång vår webbplats öppnas överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell / IT-tjänsteleverantör via din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på den sida som visas, datum och tid för samtalet, IP-adressen, mängden data som överförts och den begärande leverantören. Bearbetning sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR baserat på vårt övergripande legitima intresse för att säkerställa en problemfri drift av vår webbplats och att förbättra vårt erbjudande. 
 

Kundkonto Beställningar      

Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in ​​dina personuppgifter i den utsträckning som anges där. Databehandling tjänar syftet med att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderbehandlingen. Bearbetning sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs baserat på ditt samtycke tills du återkallar det. Ditt kundkonto raderas sedan.


Insamling, behandling och överföring av personuppgifter vid beställning
Vid beställning samlar och behandlar vi bara dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullfölja och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Uppgifterna är nödvändiga för att ingå avtalet. Underlåtenhet att göra detta tillgängligt innebär att inget avtal kan ingås. Bearbetning sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR och krävs för utförandet av ett kontrakt med dig. 
Dina data överförs till exempel till de rederier och leverantörer av dropshipping, leverantörer av betalningstjänster, tjänsteleverantörer för orderbehandling och IT-leverantörer som du har valt. I alla fall följer vi strikt de lagliga kraven. Omfattningen av dataöverföring är begränsad till ett minimum.
 

kontakt       Utvärderar       nyhetsbrevssamling      

och bearbetning när du använder kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi bara in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning du anger. Databehandlingen tjänar syftet med att upprätta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandlingen av den överförda informationen. Bearbetning sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR med ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs baserat på ditt samtycke tills du återkallar det. Vi använder bara din e-postadress för att behandla din begäran. Dina data kommer sedan att raderas om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.


Datainsamling när en kommentar skrivs
När vi kommenterar en artikel eller ett bidrag samlar vi bara in dina personuppgifter (namn, e-postadress, kommentartext) i den utsträckning du anger. Behandlingen tjänar syftet med att aktivera kommentarer och visa kommentarer. Genom att skicka kommentaren samtycker du till behandlingen av den överförda informationen. Bearbetning sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen som utförs baserat på ditt samtycke fram till återkallande. Dina personuppgifter raderas sedan.


Köparförsegling kundbetyg 
På vår webbplats använder vi Buyer Seal Customer Rating Tool från Dealer Association Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Efter att du har gjort din beställning, ber vi dig att betygsätta och kommentera ditt köp från oss.
För detta ändamål kommer vi att skriva till dig via e-post, där vi använder det tekniska systemet för leverantören av köparsäljarbedömningsverktyget som en del av en orderbehandling.
Dina uppgifter behandlas antingen med ditt samtycke eller baserat på vårt legitima intresse.
Bearbetning sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR med ditt samtycke, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till att få utvärderingsbegäran. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda motsvarande länk i e-postmeddelandet utan att påverka lagligheten i behandlingen baserat på ditt samtycke fram till återkallelsen. Din e-postadress kommer att tas bort från adresslistan.
Behandling utan uttryckligt medgivande bygger på artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR från det berättigade intresset för sanningsenliga, verifierade utvärderingar av våra tjänster i samband med direktreklam. För detta ändamål skickar vi en elektronisk begäran om utvärdering av dina egna varor eller tjänster som du redan har köpt från oss. Varorna skickas till den e-postadress vi fick från dig när du sålde en produkt eller tjänst. Skicka utvärderingsbegäran förutsätter att du inte har invänt mot denna användning av din e-postadress.
Invändningen är möjlig när som helst genom att meddela oss. Kontaktuppgifterna för att utöva invändningen finns i avtrycket.Du kan också använda länken i utvärderingsbegäran. Det finns inga andra kostnader än överföringskostnaderna enligt bastaxorna.

Personuppgifterna som lagras i detta sammanhang i det tekniska systemet för köparens tätningsvärderingsverktyg kommer att raderas 3 månader efter leverans av varor som registrerats för betygsättningen.

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress, oavsett kontrakt, endast för våra egna reklamändamål för att skicka nyhetsbrevet, under förutsättning att du uttryckligen har gett avtal om detta. Bearbetning sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen som utförs baserat på ditt samtycke tills du återkallar det. Du kan när som helst avregistrera dig för nyhetsbrevet med motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer att tas bort från adresslistan. 


Dina data kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring som en del av orderhanteringen. Det kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.

Linjetrafik       varor      

vidarebefordran av e-postadress Shipping Company för att ge information om leveransstatus
ger vi din e-postadress som en del av kontraktet förvaltningen av transportföretaget, såvida du inte har uttryckligen fastställts i orderprocessen. Syftet med överföringen är att informera dig om leveransstatus via e-post. Bearbetning sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss eller transportföretaget utan att påverka lagligheten i behandlingen som utförs baserat på ditt samtycke fram till återkallelsen.


Användning av ett externt ERP-system
Vi använder ett ERP-system för orderbehandling i samband med orderbehandling. För detta ändamål överförs dina personuppgifter som samlats in som en del av beställningen till

GDI - Gesellschaft für Datentechnik und Informationssysteme mbH 
.


Betalningstjänstleverantör       Kreditkontroll     &nb
Youtube Channel